ESF-project Tr&to

ESF-project Tr&to

Zorgnetwerk Trento heeft een ESF-dossier ingediend in de oproep Anders Organiseren. Dit dossier werd onlangs goedgekeurd en is ondertussen intern opgestart.

Het project krijgt de naam TR&TO. Dit staat voor Totale Reflectie & Team organisatie.

Doel project

Zorgnetwerk Trento wil, op een gestructureerde manier en passend binnen de strategische visie, een organisatiekanteling doorvoeren. Het is de bedoeling om zaken zoals werkstress, onvoorziene omstandigheden, machteloosheid, frustratie, ergernis, verwijten… zoveel als mogelijk weg te werken binnen de organisatie en te komen tot een organisatie waar communicatie, controle, inzicht, voorzienigheid, samenwerking en vertrouwen voorop gesteld wordt.

Om dit project te realiseren krijgt ZNW Trento financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Hoe kan u meer info bekomen over het Europees Sociaal Fonds?

Klik hier voor meer info over het ESF