Algemene info

Zorgnetwerk Trento is een vzw met 2 woonzorgcentra en maatschappelijke zetel te 9220 Moerzeke, Molenstraat 11 en ondernemingsnummer 0455.449.048