Links

WIJSHEID VERJAART NIET

Zorgnetwerk Trento werkt nauw samen met de plaatselijke basisschool in Moerzeke en Zele.
Meer info over intergenerationeel samenwerken vind je op www.wijsheidverjaartniet.be

SCHATTEN IN BEELD

"Schatten in beeld" is een fototentoonstelling waar we onze bewoners, 'onze schatten' met 'hun eigen schat', met datgene of diegene die hen dierbaar is in beeld wilden brengen.
De fototentoonstelling is maar het eindpunt van een gans proces geworden, een project in verschillende stappen. De foto's waren het resultaat van een hele weg van écht contact tussen bewoners en medewerkers, van intensief samenwerken van het hele Kepha-team, van overleg met familie, van samen opbouwen met vrijwilligers...
Meer info over dit project vind je op www.schatteninbeeld.be.

Intergenerationeel samenwerken
Intergenerationeel samenwerken
Intergenerationeel samenwerken
Schatten in beeld
Schatten in beeld
Schatten in beeld

Meer weten over Zorgnetwerk Trento?

Volg ons op facebook