Gebruikersraad 2020

Zorgnetwerk Trento hecht veel belang aan communicatie, daarom willen we inzetten op maximale inspraak van bewoners en hun familie.
Vier keer per jaar organiseren we per campus een gebruikersraad voor bewoners en hun familie.

Hierna de data van de geplande bijeenkomsten voor 2019:

woensdag 27/3/2019:
15 uur Campus De Vliet
18 uur Campus Sint-Jozef

woensdag 22/5/2019 :
15 uur Campus Sint-Jozef
18 uur Campus De Vliet

woensdag 25/9/2019:
15 uur Campus De Vliet
18 uur Campus Sint-Jozef

woensdag 27/11/2019:
15 uur Campus Sint-Jozef
18 uur Campus De Vliet