Inschrijvingsformulier TrentoAcademie

Gebruik voor elke persoon die inschrijft een aparte inschrijving.

Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer IBAN BE18 3632 0734 0065 (ING). Vermeld in de mededeling de datum van de vorming en de naam van de deelnemer(s)

Bij annulering van een inschrijving gelden volgende algemene annuleringsvoorwaarden

Wie een vorming wenst te annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail naar trentoacademie@zorgnetwerktrento.be..
Opgelet: het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de vorming of activiteit, is een tijdig formeel annulatieverzoek dus vereist.

​Annulatiekosten:

  • Bij annulatie binnen de 7 dagen voor het initiatief, of het niet opdagen op het initiatief bedraagt de annulatiekost 100% van de gefactureerde deelnameprijs
  • Bij annulatie binnen de 14 dagen voor het initiatief betaal je 50% van de gefactuurde deelnameprijs als annulatiekosten.
  • Bij annulatie 15 tot 30 dagen voor het initiatief betaal je 10 € dossierkosten
  • Tot en met 1 maand voor het initiatief kan je kosteloos annuleren.

Bij annulering worden geen hand-outs nagestuurd.
Als wij zelf zouden moeten melden dat een vorming niet kan plaatsvinden, wordt het integrale bedrag teruggestort.


Heb je een vraag over ons aanbod of wens je een in-houseopleiding?

Contacteer ons via TrentoAcademie@zorgnetwerktrento.be