Inschrijvingsformulier TrentoAcademie

Gebruik voor elke persoon die inschrijft een aparte inschrijving.

Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer IBAN BE20 7372 1123 8256 - BIC KREDBEBB. Vermeld in de mededeling de datum van de vorming en de naam van de deelnemer(s)

Bij annulering van een inschrijving gelden volgende richtlijnen:

  • Bij annulering tot 4 weken voor de vorming wordt het volledige bedrag teruggestort.
  • Bij annulering tijdens de laatste 4 weken voor de vorming wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort. Ook niet bij ziekte of overmacht, hoe vervelend we dat ook vinden. Wat wel nog kan, is het sturen van een collega/vervanger die jouw plaats inneemt.
  • Bij annulering worden ook geen hand-outs nagestuurd.
  • Als wij zelf zouden moeten melden dat een vorming niet kan plaatsvinden, wordt het integrale bedrag teruggestort.


Heb je een vraag over ons aanbod of wens je een in-houseopleiding?

Contacteer ons via TrentoAcademie@zorgnetwerktrento.be