Gewijzigde richtlijnen ter voorkoming van Corona-19 besmetting WZC Sint-Jozef Moerzeke 29 oktober 2021

02/11/2021 - 23:11

Geachte,

Gezien de vierde golf roept de overheid op tot extra alertheid.

Zorg en Gezondheid heeft ons gevraagd de bezoekersregeling strenger te maken :

“Bezoekers zijn niet enkel verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen bij het betreden van de voorziening en bij verplaatsingen door de voorziening, maar ook tijdens het bezoekmoment (ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden gerespecteerd). Ook bewoners dragen tijdens het bezoekmoment – indien mogelijk - een mondneusmasker.”

Samengevat :

- Bij binnenkomen in het WZC : handen grondig ontsmetten en daarna mondneusmasker opzetten

- Het masker dient opgehouden te blijven gedurende het ganse bezoek

- De bewoner die bezoek ontvangt dient tevens een mondneusmasker op te zetten (voor zover dit mogelijk is voor de bewoner)

- Respecteer de afstandsregel van 1,5 meter – ook op de kamer !

- Bij cafetaria bezoek mag het mondneusmasker afgezet worden, behalve bij verplaatsingen

- Ontsmet regelmatig de handen

De Covid safe pas is niet verplicht en wordt niet ingevoerd.

Gisteren 28 oktober werden alle bewoners van ’t Schoor (die nog niet positief getest hebben) alsook de medewerkers en studenten van ’t Schoor opnieuw getest. De bewoners van De Caeije werden in tegenstelling tot wat gemeld werd in de vorige nieuwsbrief niet meer meegetest. Dit omwille van het feit dat er op De Caeije de laatste week geen besmettingen meer zijn bijgekomen.

De resultaten zullen pas morgen namiddag bekend zijn. Dit duurt zolang omdat het labo zeer veel stalen binnenkrijgt en 48 uur nodig heeft om alles te verwerken.

Uiteraard duimen we dat er geen bijkomende besmettingen aan het licht komen. Tot op heden is dit zo.

Het beleid rond isolatie van besmette bewoners werd ook bijgesteld. De isolatiemaatregelen kunnen gestopt worden 10 dagen na de start van de besmetting op voorwaarde dat de bewoner de laatste 3 dagen symptoomvrij is. De bewoner en de familie wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Vanaf maandag 1/11 worden de isolatiemaatregelen bij de zusters opgeheven.

Aangezien er momenteel geen besmettingen gedetecteerd zijn op De Wal en Den Blancquaert verandert er niets wat activiteiten en de bezoekregeling betreft. Ook het cafetaria blijft open voor die groep.

Voorlopig worden er geen externe groepen toegelaten in ons cafetaria. De bewoners moeten tijdens een bezoek aan kapper / pedicure ook een mondneusmasker dragen.

De activiteiten en de bezoekregeling voor ’t Schoor en De Caeije regelen we als volgt:

Bezoek:

 • Vanaf 1 november kunnen de bewoners en familieleden van de Caeije opnieuw naar de cafetaria gaan. De bewoner kan opnieuw max 3 bezoekers ontvangen (met mondmasker ! en 1,5 meter afstand)
 • Op ’t Schoor wordt het bezoek beperkt tot 1 persoon per dag. Minstens 1,5 meter afstand, mondneusmasker, handen ontsmetten alsook de contactoppervlakten
 • Ook bezoek bij een besmette bewoner is toegelaten. De nodige beschermingsmaterialen staan ter beschikking aan de kamerdeur
 • Geen cafetaria bezoek
 • De bewoners worden beschouwd als hoogrisico contact en kunnen dus geen uitstappen doen. Afspraken met dokter of ziekenhuis kan wel. Bij transport met de wagen : elke inzittende dient een mondneusmasker te dragen !

Activiteiten van de bewoners op ’t Schoor (negatief getest):

 • Bewoners die niet geïsoleerd zijn kunnen op de gang wandelen mits het dragen van een gewoon mondneusmasker.
 • De bewoners mengen zich niet met bewoners van een andere leefgroep.
 • Momenteel worden er geen activiteiten georganiseerd op ‘t Schoor
 • De communie-bedeling blijft ongewijzigd
 • De bewoners eten op de kamer
 • Buiten wandelen mag en is aanbevolen

Teststrategie:

 • Bij iedereen die symptomen vertoont – hoe klein ook – wordt een sneltest uitgevoerd
 • Afhankelijk van het resultaat van de testing van 28/10 wordt de verdere teststrategie bepaald

Alvast een fijn weekend gewenst

Deel gerust uw vragen en bekommernissen met ons. Mail hiervoor naar directie@zorgnetwerktrento.be

Bedankt voor het opvolgen van de nieuwe maatregelen. Wees voorzichtig en zorgzaam.

We duimen dat we deze periode kort kunnen houden !

Vanwege de veiligheidscel WZC Sint-Jozef Moerzeke