Update Corona WZC Sint-Jozef Moerzeke 26 oktober 2021

27/10/2021 - 09:03

Geachte,

In onze nieuwsbrief van 22 oktober hebben we melding gemaakt van het aantal besmettingen met Covid-19 virus : 11 bewoners op ’t Schoor, 2 bewoners op De Caeije en de 5 zusters.

Gisteren 25 oktober werden alle medewerkers, studenten en de bewoners van ’t Schoor en De Caeije opnieuw getest (enkel de bewoners die tot op heden negatief hebben getest). Tussen 22 en 25 oktober werden ook enkele sneltesten afgenomen. Alle familieleden werden persoonlijk op de hoogte gebracht. Uiteindelijk zijn er vier besmettingen bijgekomen op ’t Schoor. Er zijn geen bijkomende besmettingen bijgekomen op De Caeije. Ook De Wal en den Blancquaert zijn momenteel virusvrij. 1 medewerker is ook besmet met Covid-19.

Het is nogmaals aangetoond dat het virus (delta-variant) heel besmettelijk is en de vaccinatie de besmettingen niet tegen houdt. We zien wel dat onze besmette bewoners veel minder ziek zijn. Dit is zeker toe te schrijven aan het vaccin. We hopen dat de derde prik die toegediend werd op 18 oktober stilletjes aan zijn werk kan doen !

Belangrijk is dat iedereen de correcte beschermingsmaatregelen volgt. Dus afstand van 1,5 meter, regelmatig wassen en ontsmetten van de handen alsook correct aandoen van mondneusmasker. Daarnaast wordt beschermende kledij aangedaan bij het betreden van een isolatiekamer. Het nodige materiaal is aanwezig ter hoogte van de kamer.

Aangezien er momenteel geen besmettingen gedetecteerd zijn op De Wal en Den Blancquaert verandert er niets wat activiteiten en de bezoekregeling betreft. Ook het cafetaria blijft open voor die groep. Voorlopig worden er geen externe groepen toegelaten in ons cafetaria.

De activiteiten en de bezoekregeling voor ’t Schoor en De Caeije regelen we als volgt:

Bezoek:

 • Zowel op ’t Schoor en De Caeije wordt het bezoek beperkt tot 1 persoon per dag. Minstens 1,5 meter afstand, mondneusmasker, handen ontsmetten alsook de contactoppervlakten
 • Ook bezoek bij een besmette bewoner is toegelaten. De nodige beschermingsmaterialen staan ter beschikking aan de kamerdeur
 • Geen cafetaria bezoek
 • De bewoners worden beschouwd als hoogrisico contact en kunnen dus geen uitstappen doen. Afspraken met dokter of ziekenhuis kan wel. Bij transport met de wagen : elke inzittende dient een mondneusmasker te dragen !

Activiteiten van de bewoners (negatief getest):

 • Bewoners die niet geïsoleerd zijn kunnen op de gang wandelen mits het dragen van een gewoon mondneusmasker.
 • De bewoners mengen zich niet met bewoners van een andere leefgroep.
 • Er worden activiteiten georganiseerd per kleine leefgroep in de livings op De Caeije. Hierbij wordt 1,5 meter afstand gehouden en mondneusmasker is verplicht.
 • Momenteel worden er geen activiteiten georganiseerd op ‘t Schoor
 • De communie-bedeling blijft ongewijzigd
 • De bewoners eten op de kamer
 • Buiten wandelen mag en is aanbevolen

Teststrategie:

 • Bij iedereen die symptomen vertoont – hoe klein ook – wordt een sneltest uitgevoerd
 • Donderdag 28 oktober worden alle medewerkers, studenten en de bewoners van ’t Schoor en De Caeije opnieuw getest (enkel de bewoners die tot op heden negatief hebben getest).

Indien er geen besmettingen bijkomen op De Caeije zal de afdeling vanaf maandag 1/11 covid-vrij kunnen verklaard worden en de huidige beperkingen stopgezet kunnen worden.

Op ’t Schoor wordt er per individuele bewoner bepaald wanneer de isolatiemaatregelen kunnen stopgezet worden. De familieleden worden hiervan op de hoogte gebracht.

De algemene regel is : 10 dagen isolatie na besmetting plus 3 dagen symptoomvrij

Deel gerust uw vragen en bekommernissen met ons. Mail hiervoor naar directie@zorgnetwerktrento.be

Bedankt voor het opvolgen van de nieuwe maatregelen. Wees voorzichtig en zorgzaam.

We duimen dat we deze periode kort kunnen houden !

Vanwege de veiligheidscel WZC Sint-Jozef Moerzeke