Zorgnetwerk Trento sluit de deuren voor externen

12/03/2020 - 15:44

Na overleg met minister Wouter Beke en vertegenwoordigers van de ouderenzorg werd beslist om de deuren van woonzorgcentra te sluiten voor externe bezoekers. Dit gaat in vanaf 12 maart 2020, tot het einde van de paasvakantie (19 april 2020).

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden voor:

- Externe zorgverstrekkers

- Stagiair(e)s

- Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)

- Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) (bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten)

Deze groep die toch binnen mag, zal aan dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen als personeel.

De geregistreerde mantelzorger:

 • Hierin gaan we stapsgewijs te werk:
  • op 12 maart richten we ons op echtgenoten en personen die helpen bij de maaltijd. Deze wordt door ons gecontacteerd.
  • vanaf 13 maart richten we ons op personen die instaan voor de was van de bewoner
  • vanaf volgende week zal er de mogelijkheid zijn om een aanvraag te doen tot geregistreerde mantelzorger. Meer info hierover volgt.
 • hij/zij ondertekent een engagementsverklaring en kan deze steeds tonen op vraag. Hierin worden taken en afspraken duidelijk omschreven
 • hij/zij heeft enkel gecontroleerde toegang op vaste tijdstippen voor beperkte tijd volgens de afgesproken taak: 8u, 11u en 17u
 • voor het afhalen en brengen van de was wordt één maal per week een moment voorzien dat wordt aangeduid op de engagementsverklaring
 • hij/zij mag enkel op de kamer van bewoner voor wie hij geregistreerd staat. Geen contact met andere bewoners.
 • Verplichte registratie op de kamer
 • volgt de regels omtrent strikte handhygiëne en heeft dus korte nagels, draagt geen horloges, armbanden, ringen en heeft geen gelnagels.
 • Er wordt geen toegang gegeven bij ziekte tekenen
 • We verwachten dat mensen zich niet aandienen wanneer ze in contact zijn geweest met zieke personen

Geregistreerde vrijwilligers:

 • volgt dezelfde maatregelen als de geregistreerde mantelzorger maar verleent ADL bij meerdere bewoners
 • Kan enkel binnen op de tijdstippen waarop hij verwacht wordt in kader van zijn opdracht
 • volgt de regels omtrent strikte handhygiëne en heeft dus korte nagels, draagt geen horloges, armbanden, ringen en heeft geen gelnagels.

Bewoners:

 • blijven op hun eigen afdeling
 • mogen enkel buiten wanneer er geen contact is met externen
 • enkel de dringende geplande consultaties in het ziekenhuis gaan door, andere worden uitgesteld
 • dialyses gaan voorlopig door tot tegenbericht van het ziekenhuis
 • toegang van serviceflats naar Den Blancquaert wordt afgesloten
 • geplande opnames van nieuwe bewoners gaan door maar voor de rest is er een voorlopige opnamestop en ook geen inschrijvingen

We rekenen op uw begrip en medewerking voor deze uitzonderlijke maatregelen die enkel worden genomen in het belang van onze kwetsbare bewoners.

De maatregelen worden dagelijks gecontroleerd en kunnen steeds worden bijgestuurd.

Voor vragen kan u steeds terecht bij Dirk Poppe op dirk.poppe@zorgnetwerktrento.be