Engagementsverklaring van geregistreerde bezoeker

Engagementsverklaring van geregistreerde bezoeker

  • De geregistreerde bezoeker houdt zich steeds aan de op het moment van bezoek geldende regels, zie https://www.zorgnetwerktrento.be/nieuws-0
  • De geregistreerde bezoeker houdt zich ook aan de permanente regels:

Hij/zij

  • draagt een zelf gekocht nieuw chirurgisch mondneusmasker gedurende de ganse aanwezigheidsduur van het bezoek. Stoffen mondneusmaskers worden niet toegelaten.
  • wast en ontsmet zijn handen steeds bij het betreden van het WZC en ontsmet geregeld tijdens het bezoek. Wie ringen en/of gelnagels draagt doet verplicht handschoenen aan tijdens het bezoek.
  • houdt maximaal afstand van de te bezoeken bewoner. Je mag bij de begroeting en bij het afscheid een warme knuffel geven maar daarbuiten moet je 1,5 meter afstand blijven behouden.
  • mag geen andere bewoners bezoeken of het gebouw onnodig doorkruisen
  • verklaart dat ze niet gekend covid-postief is
  • verklaart dat ze de laatste 14 dagen geen covid verdachte symptomen heeft vertoond
  • verklaart dat ze de laatste 14 dagen niet in contact is geweest met een covid-positief persoon.

.