Kernwaarden - Missie en Visie

We willen onze missie en visie dagelijks in praktijk brengen. De kernwaarden zijn de
belangrijkste waarden van onze organisatie. Het zijn de basiswaarden waar Zorgnetwerk
Trento voor staat.

Warmte

We bouwen aan een warme thuis waar iedereen zich welkom voelt. We zijn zorgzaam voor
onze gebruikers, voor elkaar en voor onszelf. We tonen waardering voor iedereen als uniek
persoon met zijn kennis, ervaring en inbreng. We geven ruimte aan humor en emotie. We
zijn trots op wat we doen
.

Respect

We beheren onze materiële, menselijke en natuurlijke middelen op een zorgzame manier.
We benaderen iedereen met waardigheid, gevoeligheid, betrokkenheid en empathie. We
geven vertrouwen aan elkaar
.

Openheid

Onze organisatie weerspiegelt de wereld waarin we leven. We geven iedereen kansen,
ongeacht afkomst en achtergrond. We houden vast aan het principe ‘iedereen leert en we
leren van elkaar’. We zijn eerlijk met onszelf en ons werk, rapporteren zowel fouten als
successen. We spreken niet over maar met mensen. We tonen ook onze binnenkant. We
werken samen aan hetzelfde doel
.

Communicatie

We spreken en luisteren om elkaar te begrijpen. We willen dat iedereen zich betrokken voelt.
We zijn aanwezig met de nodige aandacht. We geven en ontvangen feedback. We
verbinden ons met elkaar
.

Zelfstandigheid

We nemen zelf professionele beslissingen en dragen hiervoor verantwoordelijkheid. We
gaan zelf aan de slag om tot oplossingen te komen. We denken creatief en zoeken naar
vernieuwing. We gaan uitdagingen en problemen niet uit de weg.


Wens je graag meer informatie over Trento? Ons organisatiemodel geeft weer hoe wij onze
missie en visie in onze organisatie in praktijk brengen. De gebruiker staat centraal in ons
concentrisch model. We definiëren onze dragers en onze domeinen. Het organisatiemodel
vind je in de bijlage.

BijlageGrootte
PDF-pictogram trento-organisatiemodel-web.pdf3.96 MB

Zin om bij Trento te komen werken?

Solliciteer nu!