Kernwaarden - Missie en Visie

Ons organisatiemodel geeft weer hoe wij onze missie en visie in onze organisatie in
praktijk brengen. De gebruiker staat centraal in ons concentrisch model. We definiëren
onze kernwaarden, onze dragers en onze domeinen.

De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie. Het zijn
basiswaarden waar Zorgnetwerk Trento voor staat.

Kernwaarden - Missie en Visie
Kernwaarden - Missie en Visie
Kernwaarden - Missie en Visie