LEAN in het woonzorgcentrum - Vervolgsessie LEANgame (dagsessie)

LEAN in het woonzorgcentrum. Hoe ga je aan de slag met LEAN? In een tweede sessie richten we ons naar de teamleider/teamcoaches/medeweker facilitaire/ keyspeler in uw organisatie en de medewerker op de werkvloer. Bij voorkeur neem je deel als tandem vb. teamleider/teamcoach samen met een verpleegkundige/ergotherapeut/...

Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan teneinde klanten, cliënten, bewoners nog beter te kunnen bedienen. Hoe pak je dat het beste aan? En zorg je er tegelijk voor dat je medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd blijven doen?

Door middel van de invoering van leanprincipes leer je om met succes processen te innoveren en de kwaliteit ervan systematisch te verbeteren. Het doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en werkmethoden continue verbeterd worden.

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM VERVOLGSESSIE - LEANGAME
voor teamleider / teamcoach / leidinggevende facilitaire dienst/technische dienst / keyspeler in je organisatie én de medewerker op de werkvloer

Doelgroep

Deze sessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het welzijn van zijn medewerkers, bewoners, klanten, cliënten… en betrokken is bij het proces van continue verbetering.

Deze vorming kan gevolgd worden in kader van het Functiecomplement.

 • In deze vervolgsessie richten we ons naar de teamleider/teamcoaches/medeweker facilitaire/ keyspeler in uw organisatie en de medewerker op de werkvloer. Bij voorkeur neem je deel als tandem vb. teamleider/teamcoach samen met een verpleegkundige/ergotherapeut/...

Idealiter volg je het volledige opleidingstraject. Je kan de sessies ook los van elkaar volgen.
Om aan te sluiten bij de intervisiesessies vragen we wel dat je organisatie al aan de slag is met LEAN.

Korte inhoud van de opleiding:

Van deze sessies mag je het volgende verwachten:

LEAN Vervolgsessie (dagsessie) voor teamleider/teamcoach/medewerker facilitaire dienst/ keyspeler in uw organisatie en de medewerker op de werkvloer.

 • Tijdens een Leangame ondervind je de basisprincipes van Lean Management “aan den lijve”: invloed van de organisatie op je team, betekenis van rollen, welke rollen zijn misschien wel overbodig en hoe krijgen we de taak sneller en beter opgelost door Lean te werken? Ambiance verzekerd!

Lesgever: Lieve Henckens, Black Belt Lean Manager (UGent-2016) - www.frisblikopener.be

 • geboren organisatiebeest en kanariepiet (*)
 • gepokt en gemazeld in (zelfsturende/zelforganiserende) teams, als manager, consultant en coach
 • ervaring in profit, non-profit, hulpverlening en dienstverlening in verband met het gestroomlijnd laten werken van teams en medewerkers
 • gepassioneerd door
  • klantgericht werken
  • evenwicht zoeken tussen bottom-up en top-down denken
  • LEANmanagement
  • voortdurend verbeteren van de kwaliteit in een organisatie
 • jarenlange ervaring met intervisie, supervisie, coördinatie, projectmanagement, methodiekontwikkeling & communicatie
 • levenslang lerend om de jarenlange expertise steeds opnieuw te voeden met nieuwe inzichten en methodes.
 • En tenslotte: omdat ik zo sterk geloof in die frisse blik, laat ik mezelf ook coachen, vormen en een spiegel voorhouden. Daarvoor doe ik een beroep op competente en gedreven professionals. De lat ligt hoog!
 • (*) In organisaties ervaren kanaries spanningen die anderen (nog) niet voelen. Toch moeten deze worden aangepakt wil een organisatie overleven.

Locatie: WZC Sint-Jozef, Molenstraat 11, 9220 Moerzeke (Hamme)

Wanneer:

Basissessies

 • Maandag 14 maart
 • Dinsdag 29 maart

Vervolgsessies (LEANgame)

 • maandag 25 april
 • Maandag 2 mei (nog enkele inschrijvingen nodig om te kunnen laten doorgaan)
 • Maandag 9 mei (gaat door, inschrijven nog mogelijk)

Intervisies

 • Maandag 16 mei
 • Maandag 30 mei

Timetable dagverloop:

voormiddag

 • 8u45 onthaal
 • 9u00 start deel I
 • 10u45 pauze
 • 11u00 start deel II
 • 12u30 einde voormiddagsessie en broodjeslunch

Namiddag

 • 13u15 start deel III
 • 14u45 pauze
 • 15u00 start deel IV
 • 16u45 einde

Aantal deelnemers: min 8 – max 13 personen

Kost: €160 per deelnemer voor dagsessie - Je inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer IBAN BE20 7372 1123 8256 - BIC KREDBEBB. Vermeld in de mededeling de datum van de vorming en de naam van de deelnemer(s).

Inschrijven: Inschrijven kan je via de knop 'Inschrijvingsformulier Trento-Academie'

Bij annulering van een inschrijving gelden volgende richtlijnen:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de vorming wordt het volledige bedrag teruggestort.
 • Bij annulering tijdens de laatste 4 weken voor de vorming wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort. Ook niet bij ziekte of overmacht, hoe vervelend we dat ook vinden. Wat wel nog kan, is het sturen van een collega/vervanger die jouw plaats inneemt.
 • Bij annulering worden ook geen hand-outs nagestuurd.
 • Als wij zelf zouden moeten melden dat een vorming niet kan plaatsvinden, wordt het integrale bedrag teruggestort.