LEAN in het woonzorgcentrum - Basissessie (dagsessie)

LEAN in het woonzorgcentrum. Hoe ga je aan de slag met LEAN? In een eerste sessie richten we ons naar directie, management, teamleider/teamcoach, medewerker facilitaire dienst, elke keyspeler in je organisatie. Bij voorkeur neem je deel als tandem, vb. directie samen met een teamleider/teamcoach. Deze vorming kan worden gevolgd in kader van het Functiecomplement.

Deze vorming kan gevolgd worden in kader van het Functiecomplement.

Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan teneinde klanten, cliënten, bewoners nog beter te kunnen bedienen. Hoe pak je dat het beste aan? En zorg je er tegelijk voor dat je medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd blijven doen?

Door middel van de invoering van leanprincipes leer je om met succes processen te innoveren en de kwaliteit ervan systematisch te verbeteren. Het doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en werkmethoden continue verbeterd worden.

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM BASISSESSIE
voor directie, management, teamleider/teamcoach, leidinggevende facilitaire dienst/technische dienst, elke keyspeler in je organisatie. Bij voorkeur neem je deel als tandem, vb. directie samen met een teamleider/teamcoach

Doelgroep

Deze sessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het welzijn van zijn medewerkers, bewoners, klanten, cliënten… en betrokken is bij het proces van continue verbetering.

Deze vorming kan gevolgd worden in kader van het Functiecomplement.

 • In basissessie richten we ons naar directie, management, teamleider/teamcoach, leidinggevende facilitaire dienst/technische dienst, elke keyspeler in je organisatie. Bij voorkeur neem je deel als tandem, vb. directie samen met een teamleider/teamcoach

Idealiter volg je het volledige opleidingstraject. Je kan de sessies ook los van elkaar volgen.
Om aan te sluiten bij de intervisiesessies vragen we wel dat je organisatie al aan de slag is met LEAN.

Korte inhoud van de opleiding:

Van deze sessies mag je het volgende verwachten:

LEAN Basissessie (dagsessie) voor directie, management, teamleiders/teamcoaches, medewerker facilitaire dienst, elke keyspeler in je organisatie

 • Kennis maken met de basisprincipes van Lean Management
 • Hoe Leantools en -technieken inzetten in een zorgomgeving?
 • Gebruik maken van verbeter- en scoreborden
 • Enthousiasme creëren om Lean binnen de eigen organisatie te introduceren
 • Good practices

Lesgever: Lieve Henckens, Black Belt Lean Manager (UGent-2016) - www.frisblikopener.be

 • geboren organisatiebeest en kanariepiet (*)
 • gepokt en gemazeld in (zelfsturende/zelforganiserende) teams, als manager, consultant en coach
 • ervaring in profit, non-profit, hulpverlening en dienstverlening in verband met het gestroomlijnd laten werken van teams en medewerkers
 • gepassioneerd door
  • klantgericht werken
  • evenwicht zoeken tussen bottom-up en top-down denken
  • LEAN management
  • voortdurend verbeteren van de kwaliteit in een organisatie
 • jarenlange ervaring met intervisie, supervisie, coördinatie, projectmanagement, methodiekontwikkeling & communicatie
 • levenslang lerend om de jarenlange expertise steeds opnieuw te voeden met nieuwe inzichten en methodes.
 • En tenslotte: omdat ik zo sterk geloof in die frisse blik, laat ik mezelf ook coachen, vormen en een spiegel voorhouden. Daarvoor doe ik een beroep op competente en gedreven professionals. De lat ligt hoog!
 • (*) In organisaties ervaren kanaries spanningen die anderen (nog) niet voelen. Toch moeten deze worden aangepakt wil een organisatie overleven.

Locatie: WZC Sint-Jozef, Molenstraat 11, 9220 Moerzeke (Hamme)

Wanneer:

Basissessies

 • nieuwe data volgen weldra

Vervolgsessies (LEANgame)

 • nieuwe data volgen weldra

Intervisies

 • nieuwe data volgen weldra

Timetable dagverloop:

voormiddag

 • 8u45 start deel I
 • 10u45 pauze
 • 11u00 start deel II
 • 12u30 einde voormiddagsessie en broodjeslunch

Namiddag

 • 13u15 start deel III
 • 14u45 pauze
 • 15u00 start deel IV
 • 16u45 einde

Aantal deelnemers: min 8 – max 15 personen

Kost: €160 per deelnemer voor dagsessie - Je inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer IBAN BE20 7372 1123 8256 - BIC KREDBEBB. Vermeld in de mededeling de datum van de vorming en de naam van de deelnemer(s).

Inschrijven: Inschrijven kan je via de knop 'Inschrijvingsformulier Trento-Academie'

Bij annulering van een inschrijving gelden volgende richtlijnen:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de vorming wordt het volledige bedrag teruggestort.
 • Bij annulering tijdens de laatste 4 weken voor de vorming wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort. Ook niet bij ziekte of overmacht, hoe vervelend we dat ook vinden. Wat wel nog kan, is het sturen van een collega/vervanger die jouw plaats inneemt.
 • Bij annulering worden ook geen hand-outs nagestuurd.
 • Als wij zelf zouden moeten melden dat een vorming niet kan plaatsvinden, wordt het integrale bedrag teruggestort.