TrentoAcademie - Hands-on-opleidingen - LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM - Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan teneinde klanten, cliënten, bewoners nog beter te kunnen bedienen. Hoe pak je dat het beste aan? En zorg je er tegelijk voor dat jouw medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd blijven doen? De sessies van onze TrentoAcademie trachten je hierop een antwoord te geven. Ons aanbod vind je hier.

Laat ons weten indien je interesse hebt in deze opleiding.
Bij voldoende interesse wordt deze opleiding opnieuw ingepland.

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM

Door middel van de invoering van Leanprincipes leer je om met succes processen te innoveren en de kwaliteit ervan systematisch te verbeteren. Het doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en werkmethoden continue verbeterd worden.

Welke resultaten mag je van Leanmanagement verwachten?

  • Verhoging van de cliënt- en bewonerstevredenheid
  • Vermindering van de werkdruk voor de medewerkers
  • Verlaging van de kosten door toename van de productiviteit
  • Verkorting van de doorlooptijd
  • Vergroting van de behandelcapaciteit
  • Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen

Wat maakt deze sessies uniek?

Lean is vaak een kwestie van doen en daarom zijn onze sessies er op gericht de theorie snel om te zetten in de praktijk. Na deze sessie kan u dan ook onmiddellijk aan de slag.

Doelgroep

Deze sessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het welzijn van zijn medewerkers, bewoners, klanten, cliënten… en betrokken is bij het proces van continue verbetering.

Om heel specifiek aan de slag te gaan voorzien we specifieke sessies voor iedere doelgroep, van directie & management tot de medewerker op de werkvloer.

  • In een eerste sessie richten we ons naar directie, management, teamleider/teamcoach, leidinggevende facilitaire dienst, elke keyspeler in je organisatie. Bij voorkeur neem je deel als tandem, vb. directie samen met een teamleider/teamcoach. Deze vorming kan worden gevolgd in kader van het Functiecomplement.
  • In een tweede sessie richten we ons naar de teamleider/teamcoaches/medeweker facilitaire/ keyspeler in uw organisatie en de medewerker op de werkvloer. Bij voorkeur neem je deel als tandem vb. teamleider/teamcoach samen met een verpleegkundige/ergotherapeut/... We gaan tijdens deze sessie aan de slag met een Leangame. Deze vorming kan worden gevolgd in kader van het Functiecomplement.
  • Van zodra u aan de slag bent voorzien we intervisiesessies zodat je feedback, tips, tricks en ervaringen kan uitwisselen alsook inspiratie kan opdoen onder leiding van een leandeskundige. Deze intervisiedagen kunnen worden gevolgd in kader van het Functiecomplement.

Bij voorkeur volg je het volledige opleidingstraject. Je kan de sessies ook los van elkaar volgen.
Om aan te sluiten bij de intervisiesessies vragen we wel dat je organisatie al aan de slag is met LEAN.

Hieronder vind je ons aanbod.

LEAN in het woonzorgcentrum - Basissessie (dagsessie)

LEAN in het woonzorgcentrum. Hoe ga je aan de slag met LEAN? In een eerste sessie richten we ons naar directie, management, teamleider/teamcoach, medewerker facilitaire dienst, elke keyspeler in je organisatie. Bij voorkeur neem je deel als tandem, vb. directie samen met een teamleider/teamcoach. Deze vorming kan worden gevolgd in kader van het Functiecomplement.

Lees meer

LEAN in het woonzorgcentrum - Vervolgsessie LEANgame (dagsessie)

LEAN in het woonzorgcentrum. Hoe ga je aan de slag met LEAN? In een tweede sessie richten we ons naar de teamleider/teamcoaches/medeweker facilitaire/ keyspeler in uw organisatie en de medewerker op de werkvloer. Bij voorkeur neem je deel als tandem vb. teamleider/teamcoach samen met een verpleegkundige/ergotherapeut/...

Lees meer

LEAN in het woonzorgcentrum - INTERVISIES (dagsessie)

LEAN in het woonzorgcentrum. Hoe ga je aan de slag met LEAN? • Van zodra u aan de slag bent voorzien we intervisiesessies zodat je feedback, tips, tricks en ervaringen kan uitwisselen alsook inspiratie kan opdoen onder leiding van een leandeskundige.

Lees meer

TrentoAcademie - IN-HOUSE-OPLEIDINGEN

Wens je graag enkel met een team van eigen medewerkers aan de slag te gaan bij jou in de organisatie of in de lokalen van de TrentoAcademie rond de thema's BelRAI, LEAN, KWALITEIT, IAO in het WZC? Dan kan je ons contacteren via TrentoAcademie@zorgnetwerktrento.be.

Lees meer