Over ons

Waarom bestaan we en wat willen we hoe bereiken:

kompas, missie, visie en structuur Zorgnetwerk Trento

Vzw Zorgnetwerk Trento organiseert regionale zorg en dienstverlening voor senioren en kwetsbare ouderen, inspelend op de maatschappelijke noden. We differentieteren in doelgroepen en zorgvormen. We werken transdisciplinair en complementair met andere actoren en we vormen een schakel in ketenzorg om een woonzorgnetwerk rondom de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood te creëren. Trento staat voor Transdisciplinaire, Residentiële en Thuiszorgondersteunende Ouderenzorg.

Onze missie stoelt op de christelijke waarden, van waaruit onze woonzorgcentra zijn ontstaan. In ons streven naar kwaliteitsvolle totaalzorg richten we ons op de persoonlijke noden, behoeften en levensdoelen van de bewoners, waarbij we het grootste respect hebben voor hun individuele levensvisie. Wij hebben twee open huizen waarbij we samen met u, uw familie en alle medewerkers onderling afgestemde zorg willen bieden.

Binnen onze organisatie staat het organogram symbool voor de Trento-structuur waardoor we onze visie kunnen verwezenlijken. In deze structuur staat de kwetsbare oudere, zowel residentieel als in een thuiszorgsetting, centraal. Zijn behoefte is leidend. We kiezen voor een transdisciplinaire werking met gemotiveerde en deskundige medewerkers die werken in autonome teams in gedeeld leiderschap.

In de Trento-cultuur vloeien waarden en leidende principes samen tot een geïntegreerd geheel dat ons uniek maakt. We streven ernaar een gemeenschap te creëren waarin iedereen zich gehoord voelt, waar openheid en communicatie de norm zijn, en waar zelfstandigheid en autonomie hoog in het vaandel staan. Samen vormen we een woon-, leef- en zorgnetwerk dat niet alleen kwalitatieve zorg levert, maar ook een warme en respectvolle omgeving biedt waarin het individu centraal staat.

De kracht van samenwerken

Voor en door mensen

Organogram:

Binnen Zorgnetwerk Trento passen we de principes toe van zelforganisatie, gedeeld leiderschap en participatieve besluitvorming.

Bij ons dus geen standaard organogram.

Ons organogram is in 2 grote brokken verdeeld:

  • Links het organogram met de kernrollen waarbij duidelijk wordt wie de coach is van welk team of welke dienst.
  • Rechts het organogram met de beleidsrollen waarin we zichtbaar maken hoe we beleid maken binnen Trento.

Beide organogrammen kunnen niet zonder elkaar bestaan binnen Trento.

Onze teams zijn transdisciplinair samengesteld en hun takenpakket draait rond de bewoner en de mantelzorger. De teamcoaches, support en personeelsdienst hebben allen kernrollen ten dienste van de medewerker.

Organogram Zorgnetwerk Trento

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen kan je hier vinden.

Wenst u meer informatie?

Contacteer vzw Trento