PREZO-keurmerk in zorg en beleid

WZC Sint-Jozef ontvangt als één van de eerste woonzorgcentra in Vlaanderen het PREZO keurmerk. Dat kwaliteitskeurmerk wordt toegekend naar aanleiding van de audit op 19 juni 2018 door Stichting Perspekt.


PREZO in Zorgnetwerk Trento

Het PREZO kwaliteitsmodel vormt in Zorgnetwerk Trento de basis voor het vastleggen van het jaarlijks beleidsplan en vormt de toetssteen voor de dagelijkse werking in de teams. Medewerkers van verschillende disciplines zijn eigenaar van een PREZO-item en worden op die manier gestimuleerd om bewoners voorop te stellen, om aan verbetering te werken, om open over kwaliteit te praten ...

De bewoners worden mee betrokken via mini-gebruikersraden op de afdelingen en een praatgroep rond maaltijden.

Zo staat in het auditverslag o.a. vermeld: “Het cliëntenperspectief is leidend geworden in de werkwijze van de organisatie en haar medewerkers” – “het auditteam heeft een Transdisciplinair overleg bijgewoond. Complimenten voor de wijze waarop in dit overleg de cliënt centraal staat: alle ogen en woorden zijn gericht op de cliënt…”

Het behalen van het PREZO keurmerk is geen eindpunt, maar een stimulans om dat kwaliteitsmodel verder te blijven gebruiken als één van de dragers om hun zorg- en dienstverlening elke dag waar te maken. Zelfevaluatie is een onmisbare schakel in het streven naar kwaliteit. In WZC De Vliet staat eind dit jaar een audit op het programma en streeft vzw Zorgnetwerk Trento ernaar om ook daar het keurmerk te behalen.

PREZO-keurmerk in zorg en beleid